در حال بارگذاری
بالا
۱۹۳ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۲:۱۳ ۹۵/۱۰/۱۸
در شماره 342 #مجله #موفقیت خواهید خواند :
« #کدخدامنشی یا #وسواس #خرده‌گیری؟» عنوان مقاله‌ای از #شادی جهرانی و مربوط به صفحه دنیای آدم‌های دوست‌داشتنی است: « اگر به‌جای اینکه بگذاریم دیگران، در انجام بخش مربوط به خودشان آزادی و# ابتکار عمل داشته باشند و خلاقیت و سلیقه خود را به کار ببرند، مدام در کارشان دخالت کنیم ...
#مجله #موفقیت

در شماره 342 #مجله #موفقیت خواهید خواند : « #کدخدامنشی یا #وسواس #خرده‌گیری؟» عنوان مقاله‌ای از #شادی جهرانی و مربوط به صفحه دنیای آدم‌های دوست‌داشتنی است: « اگر به‌جای اینکه بگذاریم دیگران، در انجام بخش مربوط به خودشان آزادی و# ابتکار عمل داشته باشند و خلاقیت و سلیقه خود را به کار ببرند، مدام در کارشان دخالت کنیم ... #مجله #موفقیت