در حال بارگذاری
بالا
۱۲۵ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۰:۱۶ ۹۳/۰۵/۱۸
-دارای 9 برنامه شستشو
-دارای قابلیت تنظیم سطح آب
-دارای سیستم شستشوی دیگ
-دارای قابلیت اضافه نمودن البسه در حین شستشو
-دارای پرز گیر
-دارای قابلیت تاخیر در زمان شستشو
-قابلیت تغییر زمان شستشو ، دفعات آبکشی و زمان خشک کن
-نوع شستشو گردشی

-دارای 9 برنامه شستشو -دارای قابلیت تنظیم سطح آب -دارای سیستم شستشوی دیگ -دارای قابلیت اضافه نمودن البسه در حین شستشو -دارای پرز گیر -دارای قابلیت تاخیر در زمان شستشو -قابلیت تغییر زمان شستشو ، دفعات آبکشی و زمان خشک کن -نوع شستشو گردشی