در حال بارگذاری
بالا
۲۶۲ بازدید
برو به کلوبدانلود
۰۹:۳۴ ۹۴/۰۳/۲۷
سلام بر دستهای بسته و پیکرهای ستم دیده شما 
و سلام بر ارواح طیبه و به رضوان الهی، بال گشوده ی شما. 
سلام بر شما که بار دیگر فضای زندگی را معطّر و جان زندگان را سیراب کردید.

سلام بر دستهای بسته و پیکرهای ستم دیده شما و سلام بر ارواح طیبه و به رضوان الهی، بال گشوده ی شما. سلام بر شما که بار دیگر فضای زندگی را معطّر و جان زندگان را سیراب کردید.

۱۰:۲۵ ۹۴/۰۳/۲۷
شهدا شرمنده ایم
۰۳:۴۵ ۹۴/۰۳/۲۸
و چه به موقع آمدند این غواصان آسمانی...
۰۹:۵۰ ۹۴/۰۳/۲۹
فقط میشه گفت شرمندتونم یخدا
۰۳:۳۵ ۹۴/۰۳/۳۰
شماهنوزهم در میان ما هستید ای برادران اسمانی
۲۳:۲۷ ۹۴/۰۴/۱۰
بارک الله و درود بر وجدان بیدارت. که شهید را شهید میدانی.
۰۲:۳۸ ۹۴/۰۴/۲۶
biglike
۱۵:۳۶ ۹۴/۱۲/۱۳
شهدازنده اند