در حال بارگذاری
بالا
۱۵ بازدید
برو به کلوبدانلود
۲۱:۲۶ ۹۵/۰۷/۲۸
خشک کردن میوه عناب روی پشت بام خانه های روستایی در چین

خشک کردن میوه عناب روی پشت بام خانه های روستایی در چین

۲۱:۲۷ ۹۵/۰۷/۲۸
( چی میشد آلو خشک کنن .. خیلیم نمیخواما ( کم توقع ) یه پشت بومشو میدادن به من .. دیگه هیچیم نمی خواستم ، بوخودا ) ..
۲۳:۵۵ ۹۵/۰۷/۲۸
عناب!!!!!آخه ....آلبالو خشک کنن خیلی!!!!!!خیلی شم بدن به من.
۱۶:۵۲ ۹۵/۰۸/۱
تعارف نکنی یه وقتی ! اون پشت بوم که یه دایره کوشولو عناب روش هس ، اونو واست گذاشتم کنار ..
۱۷:۲۳ ۹۵/۰۸/۱
نمیخوام اون اونا رو باید آتش زد...آخه عناب!!!!!!!!!
۱۹:۴۷ ۹۵/۰۸/۲
دس تو نی که بخوای یا نخوای .. سندش خورده به نامت ( برو حال شو ببر ) دیگه همینی که هس .. می خوای بخوای ، نمی خوای باس بخوای .. اوهوم