در حال بارگذاری
بالا
۵۹ بازدید
برو به کلوبدانلود
۰۳:۰۲ ۹۵/۰۲/۱۶
* برای بعثت مبارک پیامبر مهر ومعرفت ، حضرت محمد مصطفی ( ص )

از ما سلامت باد
___________
تو آمدی
تا نرود بر باد
رنج انسان
در طوفان بیداد
و نفریبد دل ها را
بهشت شداد
تو آمدی تا بروید
از خشک درخت آدمی زاد
جوانه های نو
و شکوفا شود
شاخه های معرفت و دانایی
در باغ دین و داد
*
از ما سلامت باد
ای رسول خدا
و به دعایت
دل ها مان هرگز جدا
ز یاد و نامت مباد .
علیرضا چخماقی

* برای بعثت مبارک پیامبر مهر ومعرفت ، حضرت محمد مصطفی ( ص ) از ما سلامت باد ___________ تو آمدی تا نرود بر باد رنج انسان در طوفان بیداد و نفریبد دل ها را بهشت شداد تو آمدی تا بروید از خشک درخت آدمی زاد جوانه های نو و شکوفا شود شاخه های معرفت و دانایی در باغ دین و داد * از ما سلامت باد ای رسول خدا و به دعایت دل ها مان هرگز جدا ز یاد و نامت مباد . علیرضا چخماقی