در حال بارگذاری
بالا
۲ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۰:۳۴ ۹۷/۱۰/۲۴
حذف کاغذ از چرخه فعالیت های گمرک یزد
مقررات گمرکی مناطق ویژه اقتصادی مانند مناطق آزاد مرزی است
ادامه خبر در:
http://www.paperandwood.com/Fa/NewsItem/?nID=7054

حذف کاغذ از چرخه فعالیت های گمرک یزد مقررات گمرکی مناطق ویژه اقتصادی مانند مناطق آزاد مرزی است ادامه خبر در: http://www.paperandwood.com/Fa/NewsItem/?nID=7054