در حال بارگذاری
بالا
۳۱ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۳:۴۰ ۹۶/۱۰/۲۴
نه نوحی هست
تا از موج و طوفان بَر کشد ما را...
نه موسایی
که بشکافد عصایش آبِ دریا را...
نه ابراهیم
تا ناگه گلستان سازد از آتش...

#تسلیت ایران دوباره عزادار شد ...

نه نوحی هست تا از موج و طوفان بَر کشد ما را... نه موسایی که بشکافد عصایش آبِ دریا را... نه ابراهیم تا ناگه گلستان سازد از آتش... #تسلیت ایران دوباره عزادار شد ...

۱۳:۵۴ ۹۶/۱۰/۲۴
:'(
۱۴:۴۱ ۹۶/۱۰/۲۴
تسلیت و روحشون شاد
۱۵:۵۶ ۹۶/۱۰/۲۴
خدا به خانواده هاشون صبر بده روحشان شاد
۲۱:۵۱ ۹۶/۱۰/۲۴
خدا رحمت کند این مظلومان را و به خانواده هایشان صبر دهد.