در حال بارگذاری
بالا
۵۰۹ بازدید
برو به کلوبدانلود
۰۲:۳۷ ۹۵/۰۸/۲۸

۰۸:۱۱ ۹۵/۰۸/۲۸
سلام به نفیسه خانم صبحتون بخیر شادکام باشید.
۰۸:۱۵ ۹۵/۰۸/۲۸
میدونی پیر شدی با قدرت مواد به نظر مییای هنوز جوانی
۱۰:۴۸ ۹۵/۰۸/۲۸
سلام خانم اسکندری هستن؟؟؟
۱۴:۳۸ ۹۵/۰۸/۲۸
این خانم که مقابلت نشسته کیه نفیسه جون؟
۰۰:۱۲ ۹۵/۰۸/۳۰
عالی نفیسه
۱۳:۲۵ ۹۵/۰۹/۵
@shaida20
۱۳:۲۵ ۹۵/۰۹/۵
@ziggurat @abdo.abdo @shaida20
۱۶:۴۹ ۹۵/۰۹/۱۰
#لِیـلا بَرخـورداری
۱۲:۲۶ ۹۵/۰۹/۱۱
دوستتون دارم
۰۵:۰۹ ۹۵/۰۹/۱۶
نفیسه چرا لایکات انقد کمه
۱۲:۵۶ ۹۵/۰۹/۱۷
۱۲:۱۷ ۹۵/۰۹/۱۹
همیشه پاینده باشی نفیسه خانوم
۱۷:۲۴ ۹۵/۰۹/۲۲
سلام لطفا دنبال کنید ممنون
۱۷:۲۶ ۹۵/۰۹/۲۲
دکترشریعتی می گوید: 'ﺍﺯ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﻮﺩﻧﻢ ﺷـــــﺮﻡ ﻣﯿﮑﻨﻢ!! ﮔﺎﻫﯽ ﻣﯿﺨــــﻮﺍﻫﻢ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻧﺒﺎﺷﻢ! ﮔﻮﺳﻔﻨﺪﯼ ﺑﺎﺷﻢ ﭘﺎ ﺭﻭﯼ ﯾﻮﻧــــﺠﻪ ﻫﺎ ﺑﮕﺬﺍﺭﻡ! ﺍﻣــــﺎ ﺩﻟـــــﯽ ﺭﺍ ﺩﻓﻦ ﻧﮑﻨﻢ! ﮔﺮﮔﯽ ﺑﺎﺷﻢ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺪﺭﻡ ﺍﻣــــﺎ ﺑﺪﺍﻧﻢ، ﮐﺎﺭﻡ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﺫﺍﺕ ﺍﺳﺖ، ﻧﻪ ﻫـــــﻮﺱ! ﺧﻔﺎﺵ ﺑﺎﺷﻢ، ﮐﻪ ﺷﺒﻬﺎ ﮔﺮﺩﺵ ﮐﻨﻢ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻬﺎﯼ ﮐﻮﺭ... ﺍﻣﺎ ﺧـــــﻮﺍﺑﯽ ﺭﺍ ﭘﺮﭘﺮ ﻧﮑﻨـــﻢ! ﮐﻼﻏﯽ ﺑﺎﺷﻢ ﮐﻪ ﻗﺎﺭﻗﺎﺭ ﮐﻨﻢ.... ﺍﻣﺎ ﭘﺮﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﺭﻧﮓ ﻧﮑﻨــــﻢ ﻭ ﺩﻟﯽ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺩﺭﻭﻍ ﺑﺪﺳـــﺖ ﻧﯿﺎﻭﺭﻡ! ﭼﻪ ﻣﯿﺪﺍﻧﯿﻢ ﺷﺎﯾـــﺪ... ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺗﻮﻫﯿــــــﻦ... ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺭﺍ "ﺍﻧﺴــــﺎﻥ" ﺧﻄﺎﺏ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ!