در حال بارگذاری
بالا
۵۳ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۷:۴۶ ۹۷/۰۳/۲۵
#جبهه_اقدام 
نگاهی بر سند ۲۰۳۰ (بخش پایانی)

اگر از غرب رسد نسخه، خودش بیماری ست

به بیان ساده تر، اجرای قسمت آموزشی این سند ننگین به حالت تعدیل درآمده تا در فرصتی مناسب دوباره اجرایی شود! زیرا کسانی که این سند را امضا کردند و جریان حامی آن ها معتقدند که این سند مغایر اسناد بالادستی نیست! در واقع این مصوبه، مجوزی برای اجرای رسمی این سند می باشد!
http://jebheeqdam.ir/node/80

#جبهه_اقدام نگاهی بر سند ۲۰۳۰ (بخش پایانی) اگر از غرب رسد نسخه، خودش بیماری ست به بیان ساده تر، اجرای قسمت آموزشی این سند ننگین به حالت تعدیل درآمده تا در فرصتی مناسب دوباره اجرایی شود! زیرا کسانی که این سند را امضا کردند و جریان حامی آن ها معتقدند که این سند مغایر اسناد بالادستی نیست! در واقع این مصوبه، مجوزی برای اجرای رسمی این سند می باشد! http://jebheeqdam.ir/node/80