در حال بارگذاری
بالا
۲۹۹ بازدید
برو به کلوبدانلود
۲۳:۱۸ ۹۵/۰۳/۲۸
تو بگو دل ...

که به آهنگ دلت ساز کنم ...

تو بگو عشق...
 
 که من عاشقی آغاز کنم...

تو بگو راز ...

 که من بشکنم این قفل سکوت...
 
سرصحبت ...    

به تو ای محرم دل باز کنم...!؟

تو بگو دل ... که به آهنگ دلت ساز کنم ... تو بگو عشق... که من عاشقی آغاز کنم... تو بگو راز ... که من بشکنم این قفل سکوت...   سرصحبت ... به تو ای محرم دل باز کنم...!؟