در حال بارگذاری
بالا
۳۲۹ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۸:۰۹ ۹۴/۰۶/۱
کاش میشد بروم 
   ساز دلی را امروز 
     پیش یک سازگر چیره سفارش بدهم 
   و بگویم استاد 
       تاری از بهر دلم میخواهم 
    هر صدایی بدهد، 
       هر چه باشد، 
           تنها،
           کوک دائم باشد...

کاش میشد بروم ساز دلی را امروز پیش یک سازگر چیره سفارش بدهم و بگویم استاد تاری از بهر دلم میخواهم هر صدایی بدهد، هر چه باشد، تنها، کوک دائم باشد...

۱۸:۱۸ ۹۴/۰۶/۱
لایک ب متن,و چ اسب قدبلندی
۱۸:۲۰ ۹۴/۰۶/۱
سلام مرسی به وجود گلتون قابل نداره
۱۸:۲۲ ۹۴/۰۶/۱
سلا,م ممنون فری خان
۲۳:۵۰ ۹۴/۰۶/۱
لایک^_~
۰۰:۳۰ ۹۴/۰۶/۲
عالیییییه لایییییییک
۱۰:۰۵ ۹۴/۰۶/۲
لاییییک
۱۱:۰۳ ۹۴/۰۶/۲
ممنوون به وجود نازینتووون @mina2652 @tonak