در حال بارگذاری
بالا
۱۰۴ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۵:۰۴ ۹۴/۱۲/۱
بدون شرح !!!

بدون شرح !!!

A
۱۵:۰۹ ۹۴/۱۲/۱
منظور
۱۶:۲۱ ۹۴/۱۲/۳
شما منو بلاك كردی؟؟
۲۲:۳۵ ۹۴/۱۲/۴
آقا امیر منظورم با شما بودا؟
A
۰۱:۲۰ ۹۴/۱۲/۵
اها ببخشید از وقتی كه چند تا عكسم گزارش خورد كسای كه پست مذهبی سیاسی میزارن بلاك میكنم
۰۵:۵۴ ۹۴/۱۲/۵
من مذهبی میزارم نه سیاسی!!!!
۰۶:۰۸ ۹۴/۱۲/۵
البته اشكالی نداره بلاكم كردین، چون هنوزم امكان دیدن عكساتون هس فقط میخواستم دلیلشو بفهمم. ممنون
A
۱۵:۲۱ ۹۴/۱۲/۵
چرا مشتاقی عکسامو ببینی میخوای گگزار بدی
۱۶:۲۰ ۹۴/۱۲/۵
وا !!! مشتاق نیستم چون میتونم ببینم!!! گفتم ك فقط میخواستم دلیل بلاك كردنتونو بفهمم
A
۱۶:۲۱ ۹۴/۱۲/۵
خخ باشه ان بلاكت كردم گزارشم بدی مشكلی نیست خانم محترم
A
۱۶:۲۱ ۹۴/۱۲/۵
ازادی تو
۱۶:۲۲ ۹۴/۱۲/۵
به خودت شك داریا :/
A
۱۶:۲۴ ۹۴/۱۲/۵
باشه :)
۱۴:۱۱ ۹۵/۰۱/۲۰
هدفت ازگزاشتن این چی بوده ارغواااان...خخخ