در حال بارگذاری
بالا
۲۹ بازدید
برو به کلوبدانلود
۲۱:۱۶ ۹۶/۱۰/۷

۲۱:۲۸ ۹۶/۱۰/۷
قلبم با عقلم زنده و عقلم با قلبم نفس میکشد. قلب و عقل دو بال پروازند. قلب ، وجود داشتن را حس میکند و عقل وجود را به شرط احساس وجود داشتن درک میکند. و آنجاست که خداشناسی آغاز میشود.