در حال بارگذاری
بالا
۱۰۸ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۹:۲۰ ۹۵/۰۴/۵
(( گلوله))

شب عملیات من جلو بودم ، علی پشت سرم . به دو به طرف خاکریز می رفتیم ، از زمین و آسمان آتش دشمن می بارید .
در یک لحظه کلاهم از سرم افتاد .
علی داد زد : " کلاتو بردار ! "
خم شدم کلاهم رو بردارم که حس کردم یک گلوله از لای موهایم رد شد و پوست سرم را خراش داد .. برگشتم به علی بگویم :
"عجب شانسی آوردم .. "
گلوله توی پیشانی علی بود ... ..

(( گلوله)) شب عملیات من جلو بودم ، علی پشت سرم . به دو به طرف خاکریز می رفتیم ، از زمین و آسمان آتش دشمن می بارید . در یک لحظه کلاهم از سرم افتاد . علی داد زد : " کلاتو بردار ! " خم شدم کلاهم رو بردارم که حس کردم یک گلوله از لای موهایم رد شد و پوست سرم را خراش داد .. برگشتم به علی بگویم : "عجب شانسی آوردم .. " گلوله توی پیشانی علی بود ... ..

۱۹:۲۳ ۹۵/۰۴/۵
:((((((((+۸
۱۹:۲۳ ۹۵/۰۴/۵
T_T
۲۱:۱۳ ۹۵/۰۴/۵
سلام خواهری , نه حرفی نزدن چند نفر همین اسم رو گذاشتن اشتباهی تگم میکنن به خاطر همین
۲۱:۳۱ ۹۵/۰۴/۵
قربونت
خیلی زیبا بود...
۰۴:۰۷ ۹۵/۰۴/۶
متشکر
۱۵:۲۵ ۹۵/۰۴/۶
خیلی قشنگ بود اجیT_T
۱۵:۲۵ ۹۵/۰۴/۶
ممنونم آجی
۱۶:۰۰ ۹۵/۰۴/۶
: (
۱۶:۰۰ ۹۵/۰۴/۶
:(