در حال بارگذاری
بالا
۱۱۴ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۱:۱۸ ۹۵/۰۹/۱۲
دلاااااااام.خوفین؟رفیقایه اسکل تونو تگ کنین:/

دلاااااااام.خوفین؟رفیقایه اسکل تونو تگ کنین:/

۱۱:۲۰ ۹۵/۰۹/۱۲
@sajadali
۱۱:۲۱ ۹۵/۰۹/۱۲
@mahya2323 @1379parisa @daaf @negar___074
۱۱:۲۱ ۹۵/۰۹/۱۲
@zakhmi_123
۱۱:۲۱ ۹۵/۰۹/۱۲
Wahid Khfaji: زندگی؛ ســـــازِ دل است تو نوازنده‌ٔ این سازی و بس؛ تو اگــــر شــاد زنے شـــــاد شوی گرچہ باشی چو قناری به قفس! "شـــــاد بزن شـــــاد شوی" *** روز بخیر***
۱۱:۲۲ ۹۵/۰۹/۱۲
ممنون از متن زیبا:-)روز شمام بخیر
ِ
۱۱:۲۴ ۹۵/۰۹/۱۲
@49330 @hesam1990 @3aaara
ِ
۱۱:۲۴ ۹۵/۰۹/۱۲
@shadan_ar
ِ
۱۱:۲۴ ۹۵/۰۹/۱۲
@parsa555 @saharsolgi
ِ
۱۱:۲۵ ۹۵/۰۹/۱۲
@hesaam00
ِ
۱۱:۲۵ ۹۵/۰۹/۱۲
إی خـــــــــدا چقد شوماها ب من لطب دارید @shatoon2014
ِ
۱۱:۲۵ ۹۵/۰۹/۱۲
@amini_gh
۱۱:۲۶ ۹۵/۰۹/۱۲
@3aaara
ِ
۱۱:۲۶ ۹۵/۰۹/۱۲
@daaf
ِ
۱۱:۲۶ ۹۵/۰۹/۱۲
@kamirad . @bita.. . @senhora . @hesam1990 . @mahdi.d . @saeedsm . @saramajd . @shatoon2014 .