در حال بارگذاری
بالا
۱۵ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۸:۴۹ ۹۷/۰۵/۱۳
نه نیاز به وقت قبلی دارد؛
نه امروز و فردایت می کند !

صبح باشد یا شب؛
حالت خوش باشد یا ناخوش؛

با لبخند همیشگی اش
شنونده ی حرف هایت است ! 

"خدا"رامی گویم.

❤❤❤❤❤❤

نه نیاز به وقت قبلی دارد؛ نه امروز و فردایت می کند ! صبح باشد یا شب؛ حالت خوش باشد یا ناخوش؛ با لبخند همیشگی اش شنونده ی حرف هایت است ! "خدا"رامی گویم. ❤❤❤❤❤❤

۱۹:۴۱ ۹۷/۰۵/۱۳
یا رب العالمین...