در حال بارگذاری
بالا
۳ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۰:۴۵ ۹۷/۱۱/۳۰
تعطیلی چاپخانه‌های مازندران یکی پس از دیگری
تقلیل نیمی از کارگران در چاپخانه‌ها
ادامه خبر در:
http://www.paperandwood.com/Fa/NewsItem/?nID=7096

تعطیلی چاپخانه‌های مازندران یکی پس از دیگری تقلیل نیمی از کارگران در چاپخانه‌ها ادامه خبر در: http://www.paperandwood.com/Fa/NewsItem/?nID=7096