در حال بارگذاری
بالا
۱۷ بازدید
برو به کلوبدانلود
۰۰:۳۷ ۹۶/۰۹/۲
محفل انس با قرآن 
سه شنبه ها بعد از نماز مغرب وعشا ساعت۶:۳۰ تا ۷:۳۰ 

#معاونت_شهیده_افضل 
#قرارگاه_منتظران_شهادت 
@al_yassin

محفل انس با قرآن سه شنبه ها بعد از نماز مغرب وعشا ساعت۶:۳۰ تا ۷:۳۰ #معاونت_شهیده_افضل #قرارگاه_منتظران_شهادت @al_yassin