در حال بارگذاری
بالا
۸۵ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۲:۴۸ ۹۶/۰۳/۶
۲۷۰ امین شماره هفته نامه ۹ دی امروز شنبه ششم خردادماه 96 مصادف با اول ماه مبارک رمضان، روی دکه‌های مطبوعاتی قرار گرفت.
به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری اشاره و به این نکته پرداخته است که با توجه به مستندات سران فتنه در سال ۸۸ مبنی بر وقوع تقلب در انتخابات، آنها امسال نیز باید با همان منطق، تقلب در انتخابات و پیروزی حسن روحانی را بپذیرند.

۲۷۰ امین شماره هفته نامه ۹ دی امروز شنبه ششم خردادماه 96 مصادف با اول ماه مبارک رمضان، روی دکه‌های مطبوعاتی قرار گرفت. به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری اشاره و به این نکته پرداخته است که با توجه به مستندات سران فتنه در سال ۸۸ مبنی بر وقوع تقلب در انتخابات، آنها امسال نیز باید با همان منطق، تقلب در انتخابات و پیروزی حسن روحانی را بپذیرند.