در حال بارگذاری
بالا
۸ بازدید
برو به کلوبدانلود
۲۲:۱۶ ۹۶/۰۸/۲۳
⚜️زندگی آرام است
مثل آرامش یک خواب بلند

⚜️زندگی شیرین است
مثل شیرینی یک روزقشنگ

⚜️زندگی رویایی ست
مثل رویای یک کودک ناز

⚜️زندگی زیبایی ست
مثل زیبایی یک غنچه ی باز

⚜️زندگی آرام است مثل آرامش یک خواب بلند ⚜️زندگی شیرین است مثل شیرینی یک روزقشنگ ⚜️زندگی رویایی ست مثل رویای یک کودک ناز ⚜️زندگی زیبایی ست مثل زیبایی یک غنچه ی باز