در حال بارگذاری
بالا
۲۶۲ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۰:۰۲ ۹۵/۱۱/۳
در شماره 343 #مجله #موفقیت خواهید خواند :
در صفحه #مدیریت #مالی این شماره از مجله موفقیت شما می توانید #7اشتباهی را بشناسید که #پول شما را به باد می‌دهد. مجید #مجیدی در این مقاله شما را با اشتباهات رفتاری که گاهی در خریدهای خود انجام می‌دهید و راهکارهای مدیریت آن‌ها آشنا می‌کند.
#مجله #موفقیت

در شماره 343 #مجله #موفقیت خواهید خواند : در صفحه #مدیریت #مالی این شماره از مجله موفقیت شما می توانید #7اشتباهی را بشناسید که #پول شما را به باد می‌دهد. مجید #مجیدی در این مقاله شما را با اشتباهات رفتاری که گاهی در خریدهای خود انجام می‌دهید و راهکارهای مدیریت آن‌ها آشنا می‌کند. #مجله #موفقیت