در حال بارگذاری
بالا
۱۵ بازدید
برو به کلوبدانلود
۲۳:۵۰ ۹۵/۰۷/۲۸
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌كودكی آنجا بود
كه عطش را می‌دید
یكنفر از راه رسید
كه عطش را فهمید
آب را دعوت كرد
رود در دستانش
عشق را باور كرد
ناگهان آب متحیر شد و رفت
و تقلای عطش باقی ماند
من كه می‌گویم آب
یأس را می‌فهمد

آصف كاشانی

#شعر 
@KarbobalaLiterature

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌كودكی آنجا بود كه عطش را می‌دید یكنفر از راه رسید كه عطش را فهمید آب را دعوت كرد رود در دستانش عشق را باور كرد ناگهان آب متحیر شد و رفت و تقلای عطش باقی ماند من كه می‌گویم آب یأس را می‌فهمد آصف كاشانی #شعر @KarbobalaLiterature