در حال بارگذاری
بالا
۲۴۱ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۵:۳۶ ۹۵/۱۰/۲۶
دو تا چشمامو دوختم روش

داغ شد و منم سوختم روش

تا که خالی میشه زودتر تووش

سرِ کیسه شُله ریختم روش

تو هم مالِ منی زودتر زود

دو تا چشمامو دوختم روت

تو هم مالِ منی زودتر زود

تو هم مالِ منی زودتر زود

دو تا چشمامو دوختم روش داغ شد و منم سوختم روش تا که خالی میشه زودتر تووش سرِ کیسه شُله ریختم روش تو هم مالِ منی زودتر زود دو تا چشمامو دوختم روت تو هم مالِ منی زودتر زود تو هم مالِ منی زودتر زود