در حال بارگذاری
بالا
۵۰ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۵:۰۶ ۹۷/۰۳/۱۴
 #جبهه_اقدام
#شبکه_میلی_اطلاعات_باندی!
هر روز در بستر پهنای باند اینترنت نجس آمریکایی؛ حیا، معصومیت، عفت و شرف جوانان این مرز بوم به مسلخ می رود! هر روز در این فضای مسموم بر تعداد قمارخانه ها، فحشا خانه ها، سایت های منحرف و مستهجن افزوده می شود!
http://jebheeqdam.ir/node/83

 #جبهه_اقدام #شبکه_میلی_اطلاعات_باندی! هر روز در بستر پهنای باند اینترنت نجس آمریکایی؛ حیا، معصومیت، عفت و شرف جوانان این مرز بوم به مسلخ می رود! هر روز در این فضای مسموم بر تعداد قمارخانه ها، فحشا خانه ها، سایت های منحرف و مستهجن افزوده می شود! http://jebheeqdam.ir/node/83