در حال بارگذاری
بالا
۱۳ بازدید
برو به کلوبدانلود
۰۰:۴۴ ۹۶/۰۸/۲۴

۰۱:۰۲ ۹۶/۰۸/۲۴
امشب ‌چراغی روشن می ڪنم، در تاریڪی قلب سیاہ شب، آنگاہ از خدا می خواهم اگر در تاریکی غم.... اسیر تنهـایی شدید، چراغ امیدتان روشن بماند. شبتون آرام و در پناه خدا
۱۹:۵۰ ۹۶/۰۸/۲۴
سلام مرسی فدای داری @fanoosetanha