در حال بارگذاری
بالا
۱۳ بازدید
برو به کلوبدانلود
۰۰:۲۶ ۹۶/۰۹/۱۰

بسوزدخانه ات ای عشق ، تو با دلها چه ها کردی/ یکی را کرده ای چون شمع ، یکی را با صفا کردی/ چه عشاقی که در راهت شدن مجنون و دیوانه/ چه جانها در رهت رفتن ، بلا در جان ما کردی/ چرا ای عشق لا مذهب، چنین بیمار و غمگینم/ چرا احساس و روحم را ، مثال بچه ها کردی% ازاول خوب و زیبایی ، و درمان میکنی غم را/ تو ای احساس بی همتا ، چرا با من جفا کردی ‌

بسوزدخانه ات ای عشق ، تو با دلها چه ها کردی/ یکی را کرده ای چون شمع ، یکی را با صفا کردی/ چه عشاقی که در راهت شدن مجنون و دیوانه/ چه جانها در رهت رفتن ، بلا در جان ما کردی/ چرا ای عشق لا مذهب، چنین بیمار و غمگینم/ چرا احساس و روحم را ، مثال بچه ها کردی% ازاول خوب و زیبایی ، و درمان میکنی غم را/ تو ای احساس بی همتا ، چرا با من جفا کردی ‌