در حال بارگذاری
بالا
۶۶ بازدید
برو به کلوبدانلود
۲۲:۵۷ ۹۶/۰۲/۸
شاید ان روز کـــ سهراب نوشتــــ
تا شقایق هستــــ زندگـــ❤ـــی باید کرد 
خبر از دل پر درد گل یاســـــ نداشتـــ
باید اینجور نوشتــــ
هر گلی هم باشد چه شقایق چه گل پیچکـــ و یـــاس 
زندگـــ❤ـــی اجباریستـــ

شاید ان روز کـــ سهراب نوشتــــ تا شقایق هستــــ زندگـــ❤ـــی باید کرد خبر از دل پر درد گل یاســـــ نداشتـــ باید اینجور نوشتــــ هر گلی هم باشد چه شقایق چه گل پیچکـــ و یـــاس زندگـــ❤ـــی اجباریستـــ