در حال بارگذاری
بالا
۷۸ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۲:۱۴ ۹۶/۰۵/۳
اگر گفتید کیه؟@a_t_a@a_71

اگر گفتید کیه؟@a_t_a@a_71

۱۲:۴۶ ۹۶/۰۵/۳
بهار؟:/
۱۴:۳۳ ۹۶/۰۵/۳
آره :)))
۱۴:۳۵ ۹۶/۰۵/۳
از بیمارستان فرار کرد ....فردا همایش طلایه دارانه مشهد،در رفت بیمارستان رو هم پیچوند حالش افتضاحه تب لرز و سرگیجه و قلب درد نمیتونست حرف بزنه نمیدونم چطوری راه رفته
۱۴:۳۸ ۹۶/۰۵/۳
بمیرم:(
۱۴:۳۸ ۹۶/۰۵/۳
بیشور میگه بمیرم برای ،آقا،محمدم گرفتار من مریض شد،بمیرم،زار زار گزیه میکرد به زور آرامبخش خوابید
۱۴:۳۹ ۹۶/۰۵/۳
از طرف من بزنش خواهری:/
۱۴:۳۹ ۹۶/۰۵/۳
باباش دنبال مقصر میگشت،به دایی خواهری میگفت شماره آقا محمد رو بگیره،آقاصادق هم گفت با من بحث کرده حالش بد شده،باباش چنان خوابوند تو گوش آقاصادق که من ترسیدم
۱۴:۴۱ ۹۶/۰۵/۳
حاجی گفتن بیخود کردی بحث کردی باهاش،داییش گفت با شوهرش هم بحث کنه همینجور رفتار میکنی؟حاجی گفت اون دیگه اشهدش رو بخونه
۱۴:۴۱ ۹۶/۰۵/۳
یعنی عاشق باباشم
۱۴:۴۲ ۹۶/۰۵/۳
محمدجواد میشناسی؟؟؟؟
۱۴:۴۲ ۹۶/۰۵/۳
خدانکنه،چرا؟؟؟@khadem_zahra
۱۴:۴۸ ۹۶/۰۵/۳
بنده خدا آقامحمد بهش بگن بالاچشمت ابرو هست،حاجی خدمتشون میرسن....
۱۴:۵۵ ۹۶/۰۵/۳
مراقب خودش نیست بی عدب
۱۴:۵۷ ۹۶/۰۵/۳
والا خفه مون کرد بیمارستان رو گذاشته سرکار ههههههههه