در حال بارگذاری
بالا
۱۳ بازدید
برو به کلوبدانلود
۲۲:۴۸ ۹۷/۰۵/۱۵
همرنگی با دیگران: «پدر برای فرزند خود، جامدادی گران قیمت و منحصر به فردی می‏خرد. کودک به مدرسه می‏رود و همسالان به جهت جذابیت آن، دور و برش را می‏گیرند و به وی اظهار علاقه می‏کنند؛ اما پس از چند روز، چون تافته‏ جدا بافته‏ ای است، ترکش می‏کنند. دانش‏ آموز احساس می‏کند با دیگران همرنگ نیست؛ بدین جهت، جامدادی متعارف یکی از همسالان را بر می‏دارد تا با دیگران همرنگ شود و همسالان، به او نیز توجه کنند».

همرنگی با دیگران: «پدر برای فرزند خود، جامدادی گران قیمت و منحصر به فردی می‏خرد. کودک به مدرسه می‏رود و همسالان به جهت جذابیت آن، دور و برش را می‏گیرند و به وی اظهار علاقه می‏کنند؛ اما پس از چند روز، چون تافته‏ جدا بافته‏ ای است، ترکش می‏کنند. دانش‏ آموز احساس می‏کند با دیگران همرنگ نیست؛ بدین جهت، جامدادی متعارف یکی از همسالان را بر می‏دارد تا با دیگران همرنگ شود و همسالان، به او نیز توجه کنند».

۲۲:۴۸ ۹۷/۰۵/۱۵
«به والدین عزیز توصیه می‏شود در خرید وسایل مورد نیاز کودک، عرف همسالان او را در نظر بگیرند و پا را فراتر نگذارند».