در حال بارگذاری
بالا
۱ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۱:۲۳ ۹۷/۱۱/۱۷
رانت حواله کاغذ دولتی؛ بودن یا نبودن مسئله این است
حواشی بسیاری در ارتباط با توزیع کاغذ دولتی و رانت اطلاعاتی آن در حوالی اتحادیه و تعاونی چاپخانه داران تهران روزهای زیادی است که پرسه میزند، بعنوان اولین رسانه تخصصی صنعت چاپ برآن شدیم فضای موجود را در حد توان اطلاع رسانی نماییم.
ادامه خبر در:
http://www.paperandwood.com/Fa/NewsItem/?nID=7086

رانت حواله کاغذ دولتی؛ بودن یا نبودن مسئله این است حواشی بسیاری در ارتباط با توزیع کاغذ دولتی و رانت اطلاعاتی آن در حوالی اتحادیه و تعاونی چاپخانه داران تهران روزهای زیادی است که پرسه میزند، بعنوان اولین رسانه تخصصی صنعت چاپ برآن شدیم فضای موجود را در حد توان اطلاع رسانی نماییم. ادامه خبر در: http://www.paperandwood.com/Fa/NewsItem/?nID=7086