در حال بارگذاری
بالا
۳ بازدید
برو به کلوبدانلود
۲۱:۰۸ ۹۶/۰۷/۲۱
این پاییز
فقط من و تو را كم داشت 
زیر یك باران 
كه من تو را نفس بكشم 
و تو مرا درجیب هایت پنهان كنى 
قبل از دیدار اتفاقى تو 
قبل از سلام بى قرار من 
تمام قرارها اتفاقى بود 
و حالا 
تك تك برگ هاى زرد 
پاییز را ورق مى زنند 
تا شاید آن لحظه هاى بى هوا 
دوباره به یادش بیاورد 
كه چقدر 
من و تو را كم داشت

این پاییز فقط من و تو را كم داشت زیر یك باران كه من تو را نفس بكشم و تو مرا درجیب هایت پنهان كنى قبل از دیدار اتفاقى تو قبل از سلام بى قرار من تمام قرارها اتفاقى بود و حالا تك تك برگ هاى زرد پاییز را ورق مى زنند تا شاید آن لحظه هاى بى هوا دوباره به یادش بیاورد كه چقدر من و تو را كم داشت