در حال بارگذاری
بالا
۳۱۰ بازدید
برو به کلوبدانلود
۲۱:۳۹ ۹۴/۰۷/۳
خنده ات چه زیباست هنگامی که قلب من پاکی آسمان نگاهت رابا تمام وجود باور داردو زیباتر آنکه عمیق تر می شود وقتی به تماشای چشمانت مینشینم دوستم داری و دوستت دارم
که بی شک این شاهکار قلب من و توست و واژه ها بی تأثیر در تبلور این همه احساس ؛زیرا واژه هر چقدر هم که زیبا باشد نمی تواند معجزه کنداما دلهای عاشق سراسر معجزه اندمانند دل عاشق من ؛مثل قلب مهربان تو !

خنده ات چه زیباست هنگامی که قلب من پاکی آسمان نگاهت رابا تمام وجود باور داردو زیباتر آنکه عمیق تر می شود وقتی به تماشای چشمانت مینشینم دوستم داری و دوستت دارم که بی شک این شاهکار قلب من و توست و واژه ها بی تأثیر در تبلور این همه احساس ؛زیرا واژه هر چقدر هم که زیبا باشد نمی تواند معجزه کنداما دلهای عاشق سراسر معجزه اندمانند دل عاشق من ؛مثل قلب مهربان تو !

۲۱:۴۰ ۹۴/۰۷/۳
سلام مهندس جان ..سومین شب پاییزت زیبا و لحظه هات شیرین و دلنشین
۲۱:۴۱ ۹۴/۰۷/۳
ای بنده بیا ساکن میخانه ما باش ما شمعِ تو گردیم و تو پروانه ما باش تا چند خوری باده ز پیمانه اغیار پیمان بشکن ، طالب پیمانه ما باش از عشق مجازی نشود کامِ تو حاصل از عشق بتان بگذر و دیوانه ما باش بیگانه شو از دیده که نادیده بـبـینی بیزار تو از دیده بیگانه ما باش باز است درِ رحمت ما رحم به خود کن در دام نیفتاده بیا دانه ما باش این کهنه خرابات چرا می کنی آباد؟ بگذر تو ز آبادی و ویرانه ما باش یک عمر شدی خانه به دوش هوس و آز یک ماه بیا معتکف خانه ما باش هر در که زدی دستِ رد آمد به جوابت پس منتظر پاسخ جانانه ما باش ژولیده مشو ریزه خورِ سفره اغیار مهمانِ منی ، بر سر پیمانه ما باش،......
۲۱:۴۱ ۹۴/۰۷/۳
★*☆❄Liiiiiiiike★*❄☀ ★*☆❄Liiiiiiike★*❄☀ ★*☆❄Liiiiiike★*❄☀ ★*☆❄Liiiiike★*❄☀ ★*☆❄Liiiike★*❄☀ ★*☆❄Liiiiike★*❄☀ ★*☆❄Liiiiiike★*❄☀ ★*☆❄Liiiiiiike★*❄☀ ★*☆❄Liiiiiiiike★*❄☀ ★*☆❄Liiiiiiiike★*❄☀ ★*☆❄Liiiiiiike★*❄☀ ★*☆❄Liiiiiike★*❄☀ ★*☆❄Liiiiike★*❄☀ ★*☆❄Liiiike★*❄☀ ★*☆❄Liiiiike★*❄☀ ★*☆❄Liiiiiike★*❄☀ ★*☆❄Liiiiiiike★*❄☀ ★*☆❄Liiiiiiiike★*❄☀ ★*☆❄Liiiiiiiike★*❄☀ ★*☆❄Liiiiiiike★*❄☀ ★*☆❄Liiiiiike★*❄☀ ★*☆❄Liiiiike★*❄☀ ★*☆❄Liiiike★*❄☀ ★*☆❄Liiiiike★*❄☀ ★*☆❄Liiiiiike★*❄☀ ★*☆❄Liiiiiiike★*❄☀ ★*☆❄Liiiiiiiike★*❄☀
۲۱:۴۲ ۹۴/۰۷/۳
درود ....بسیااار زیبااااا
۲۱:۴۴ ۹۴/۰۷/۳
احسنت...عالی
۲۱:۴۴ ۹۴/۰۷/۳
سلااام جناب سوریا بابک بسیار عالی
۲۱:۴۶ ۹۴/۰۷/۳
سلام...شبتون خوش
۲۱:۵۰ ۹۴/۰۷/۳
درود نکو مرد لنزور یاسر خان عزیز خونه دلت روشن. خوش اومدی به دلم با مرام
۲۱:۵۱ ۹۴/۰۷/۳
درود مینای عزیز .سپاسدار حضورت خواهم ماند.خونه دلت آباد
۲۱:۵۱ ۹۴/۰۷/۳
سلام داداش گلم شبتون بخیر وسرشار ازآرامـــــش. ..بسیارعالیییی
۲۱:۵۲ ۹۴/۰۷/۳
درود پرنسس زیبا دل .سپاسدار مهرت خواهم ماند... ............................... خوش آن ساعت که دیدار تو بینم سخن گویان دمی با تو نشینم برای مردمان امروز عید است به مفتون عید روزی که تو بینم
۲۱:۵۳ ۹۴/۰۷/۳
درود نورای نازنین بیشک نگاهت زیبا و آسمان دلت متعالیست. خوش آمدی به خانه دلم .
۲۱:۵۴ ۹۴/۰۷/۳
درود پری پریای عزیز .دنیا دنیا آرامش آرزویم برای توست.خونه دلت سبز دوست گلم.
۲۱:۵۵ ۹۴/۰۷/۳
لایک