در حال بارگذاری
بالا
۲۴۴ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۸:۰۳ ۹۵/۰۱/۳۱
چهار ذکر قرآنی آرام بخش که در زندگی معجزه ها می کند: 1- حَسْبُنَا اللَّهِ نِعْمَ الوکیل نَعَمْ المولا وَ نِعْمَ النصیر (برای وقتایی که ترس و اضطراب دارید) 2- لا اله الَّا أَنْتَ سبحانک انی کنت مِنْ الظالمین (وقتی خیلی ناراحتی و دلت گرفته) 3- وَ ٱفوض امری الی اللَّهِ انَّ اللَّهِ بصیربالعباد (برای وقتی که می خواهی خدا مکر و حیله ی دیگران را در حق تو خنثی کند) 4- ماشاءالله لَا حَوْلَ وَ لَا قَوِّهِ الَّا بِاللَّهِ (برای وقتایی که طالب زیبایی در دنیا هستید)...

چهار ذکر قرآنی آرام بخش که در زندگی معجزه ها می کند: 1- حَسْبُنَا اللَّهِ نِعْمَ الوکیل نَعَمْ المولا وَ نِعْمَ النصیر (برای وقتایی که ترس و اضطراب دارید) 2- لا اله الَّا أَنْتَ سبحانک انی کنت مِنْ الظالمین (وقتی خیلی ناراحتی و دلت گرفته) 3- وَ ٱفوض امری الی اللَّهِ انَّ اللَّهِ بصیربالعباد (برای وقتی که می خواهی خدا مکر و حیله ی دیگران را در حق تو خنثی کند) 4- ماشاءالله لَا حَوْلَ وَ لَا قَوِّهِ الَّا بِاللَّهِ (برای وقتایی که طالب زیبایی در دنیا هستید)...