در حال بارگذاری
بالا
۰ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۰:۲۰ ۹۷/۱۱/۲۳
اتاق‌های بازرگانی، اتاق فکر اقتصاد ایران
رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به حضور مسئولان تراز اول کشور در جلسات هیات نمایندگان گفت: اتاق‌های بازرگانی، اتاق فکر حاکمیت به شمار می‌روند.
ادامه خبر در:
http://www.paperandwood.com/Fa/NewsItem/?nID=7089

اتاق‌های بازرگانی، اتاق فکر اقتصاد ایران رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به حضور مسئولان تراز اول کشور در جلسات هیات نمایندگان گفت: اتاق‌های بازرگانی، اتاق فکر حاکمیت به شمار می‌روند. ادامه خبر در: http://www.paperandwood.com/Fa/NewsItem/?nID=7089