در حال بارگذاری
بالا
۲۷۸ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۷:۳۹ ۹۴/۰۲/۷

۰۸:۲۸ ۹۴/۰۲/۸
جای بسی تاسف
۱۲:۲۲ ۹۴/۰۲/۱۰
وای خدای من....
۰۸:۰۴ ۹۴/۰۲/۱۲
خیلی درد اوره... هم استانی منه..
۰۹:۴۰ ۹۴/۰۲/۱۲
متاسفم
۲۱:۳۸ ۹۴/۰۲/۱۲
واای خدا،الهی واقعا جای تاسف داره
۱۸:۳۵ ۹۴/۰۲/۱۵
میتونم بگم متاسفم و بس
۱۸:۴۱ ۹۴/۰۲/۱۵
ورزشکارملی پوش مملکتمون بایدکنارخیابان دست فروشی کنه نفراول المپیادریاضی وفیزیک بیکارباشه ووووواون موقع سرمایمان خرج دعوای قومی وقبایلی عربهایی چون فلسطین وسوریه ولبنان وعراق ویمن و.....بشه جایی بسی تاسف .....
۱۸:۴۶ ۹۴/۰۲/۱۵
واقعا نمیتونم چیزی بگم اگه همه ی مردم مثل شما بودن که ما غمی نداشتیم ولی افسوس که ملت نمیدانند ما هفتاد ملیونیم و آنها چند هزار نفر پس ما باید تصمیم گیری کنیم که در چه راهی خزانه را خالی کنیم نه آنها...........
واقها ککککککه
۱۳:۱۷ ۹۴/۰۳/۲۴
واقعا جای تاسفه