در حال بارگذاری
بالا
۱۱۹ بازدید
برو به کلوبدانلود
۲۱:۰۸ ۹۵/۰۹/۱۱

انسانها بر دو گونه اند:
یکی او که در تاریکی بیدار است
و دیگری او که در روشنایی خواب است.
.

انسانها بر دو گونه اند: یکی او که در تاریکی بیدار است و دیگری او که در روشنایی خواب است. .