در حال بارگذاری
بالا
۲۳ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۵:۲۴ ۹۶/۰۵/۳۰
 با تعریف پروژه همکاری مشترک گروه قطعات خودرو عظام و کشورهای اروپایی :
دانش فنی تولید قطعات کلیدی قوای محرکه خودرو به کشور منتقل می شود 
 https://goo.gl/PvAKBD

با تعریف پروژه همکاری مشترک گروه قطعات خودرو عظام و کشورهای اروپایی : دانش فنی تولید قطعات کلیدی قوای محرکه خودرو به کشور منتقل می شود https://goo.gl/PvAKBD