در حال بارگذاری
بالا
۲۷ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۱:۲۶ ۹۵/۰۹/۱۲
_آشتی کن باچیزی ک هستی!
+سخته:)
_آشتی کردن باخودواقعییت سخته؟!
+آره وقتی یادم نمیاد خودواقعیم چی بودم سخته ک بخوام آشتی کنم

_آشتی کن باچیزی ک هستی! +سخته:) _آشتی کردن باخودواقعییت سخته؟! +آره وقتی یادم نمیاد خودواقعیم چی بودم سخته ک بخوام آشتی کنم

۲۱:۳۶ ۹۵/۰۹/۱۲
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
۲۱:۵۷ ۹۵/۰۹/۱۲
♡♡♡