در حال بارگذاری
بالا
۲۱ بازدید
برو به کلوبدانلود
۲۳:۳۲ ۹۶/۱۱/۲۵
مراجعه به قسمت نظرات لطفٱ....

مراجعه به قسمت نظرات لطفٱ....

۲۳:۳۳ ۹۶/۱۱/۲۵
تهاجم فرهنگی چیست مثال بزنید؟ به هجوم ابرانیان به فرهنگ غربی واجرای تمامی آداب ورسوم آن تهاجم فرهنگی میگویند، مانندكریسمس هالوین بلك فرایدی؛ والنتاین.... تلنگر...یادتونه؟ دم محرم میگفتن پول مکه وهیئتاخرج فقراكنین.. یادتونه ؟پول نذریهاروبجاش برای بچه فقیرامرغ وگوشت بخرین ؟حالا نوبت توئه ...تو؟توئی كه دم محرم این حرفارومیزدی حالاچراتونمیری بجای عروسك وكادوهای آنچنان مرغ بخری بدی دم خونه فقرا ؟تودخترخانم توچراپول كادوت رونمیری یه دست لباس بخری برای بچه فقیرا؟ یاچرااصلاپول كافی شاپهاورستورانایی كه میخواین برین روغذانمیخریدونمیدیدبه فقرا/دیدیدهیچكدومتون توانایی همچین كاری روندارید.. یعنی دلشوندارین كه ازدوسدختریادوس پسرتون كه میدونین دوروزدیگه ولتون میكنه بگذرین اونوقت توقع دارین ماازمكه وواجباتمون بگذریم؟ توقع دارین ماازامام حسینمون بگذریم؟ ازهیئتامون بگذریم؟ ازكسی بگذریم كه اعتباروآبرومون رومدیونشیم؟ نه ازاین خبرانیست.. كمك كردن به فقراجای خودش ؛مكه وواجبات وهیئت جای خودش.. تازه خبرندارین پول هیئت هاهم فقرامیدن واون پولدارابعضی هاشون دنبال بساط گناه وریای خودشون.. پس بریدهمین شوكولاتاوكادوهاتون بخریدودیگه تواین چیزادخالت نكنید...
۲۳:۳۵ ۹۶/۱۱/۲۵
هههه عزیزم تومعافی نخون@mahe_man ☺
۲۳:۳۹ ۹۶/۱۱/۲۵
خوب همین نه...بعضی خیلی داغن تواین مورد...وطبق فرهنگای خارجی پیش میرن.خودشونوگم كردن@mahe_man
۲۳:۴۰ ۹۶/۱۱/۲۵
عااالی... ممنون از مطالب
۲۳:۴۱ ۹۶/۱۱/۲۵
زنده وسربلندباشی ان شالله@سیاوش
۲۳:۴۲ ۹۶/۱۱/۲۵
آفرین عالی عزیز
۲۳:۴۴ ۹۶/۱۱/۲۵
عالی وجودشما..خو اهش میكنم وظیفس@montazer.yar
۲۳:۴۵ ۹۶/۱۱/۲۵
سلام خواهری ممنونم بابت تٱئید@seemin
۲۳:۴۶ ۹۶/۱۱/۲۵
لااایک✌
۲۳:۴۹ ۹۶/۱۱/۲۵
عالی
۲۳:۵۰ ۹۶/۱۱/۲۵
محبوبه گلی لایك بوجودت عزیزم @46521
۲۳:۵۰ ۹۶/۱۱/۲۵
۲۳:۵۱ ۹۶/۱۱/۲۵
لایک
۰۰:۱۳ ۹۶/۱۱/۲۶
احسنت عاالی بوود..