در حال بارگذاری
بالا
۲۲ بازدید
برو به کلوبدانلود
۲۱:۲۶ ۹۷/۱۰/۱۲
گاهی
دلگرمی یک دوست
چنان معجزه می كند
گویی
خدا در زمین كنار توست
جاودان باد
سایه دوستانی که
شادی را علتند نه شریك
و غم را شریكند نه دلیل
دلتون شاد
حضورتون جاودانه
شبتون زیبااا
❤️

گاهی دلگرمی یک دوست چنان معجزه می كند گویی خدا در زمین كنار توست جاودان باد سایه دوستانی که شادی را علتند نه شریك و غم را شریكند نه دلیل دلتون شاد حضورتون جاودانه شبتون زیبااا ❤️

۲۱:۲۷ ۹۷/۱۰/۱۲
ممنون
۲۱:۴۰ ۹۷/۱۰/۱۲
دلت شاد⚘
۲۱:۴۳ ۹۷/۱۰/۱۲
ممنون اقا رضا
۲۱:۵۰ ۹۷/۱۰/۱۲
سلام عزیزم شب بخیر
۲۱:۵۳ ۹۷/۱۰/۱۲
خواهش
۲۱:۵۶ ۹۷/۱۰/۱۲
سلام شب بخیر همچنین یدونه خانم
۲۱:۵۶ ۹۷/۱۰/۱۲
سلام عزیزم @reyra
۲۱:۵۶ ۹۷/۱۰/۱۲
۲۱:۵۶ ۹۷/۱۰/۱۲
@jaja123 سلام ممنون
۲۱:۵۶ ۹۷/۱۰/۱۲
@venoos76 چته!!!!!!!
۲۱:۵۷ ۹۷/۱۰/۱۲
قهرم(¬_¬)
۲۱:۵۸ ۹۷/۱۰/۱۲
خب من که معذرت خواهی کردم :(
۲۱:۵۹ ۹۷/۱۰/۱۲
یه تبریک خشک و خالی بهم گفتی؟
۲۲:۰۰ ۹۷/۱۰/۱۲
بعدم معذرت خواهیت از صد تا فوش بدتر بود(¬_¬)