در حال بارگذاری
بالا
۱۱۰ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۵:۱۷ ۹۶/۰۳/۲
الهی رضا برضاک،تسلیما لأمرک...
همین که برای رای اوردن دست به هر کاری نزدی و هر حرفی را به زبان نیاوردی تا همیشه مورد احترام ملت خواهی ماند...

الهی رضا برضاک،تسلیما لأمرک... همین که برای رای اوردن دست به هر کاری نزدی و هر حرفی را به زبان نیاوردی تا همیشه مورد احترام ملت خواهی ماند...