در حال بارگذاری
بالا
۱۳ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۳:۲۷ ۹۶/۰۹/۱۶
نهضت سربداران سبزوار که در قرن هشتم هجری در مقابل بیگانگان مغول به وقوع پیوست و منجر به تشکیل حکومت سربداران در بخش های وسیعی از شمال شرق ایران به پایتختی دارالمومنین سبزوار شد، اگرچه نیم قرن بیشتر دوام نیاورد، اما تا مدت ها بعد از خود توانست سبب تأثیرگذاری بر نواحی مختلف ایران شود. از جمله دامنه تاثیرگذاری سربداران تا شهرهای سمرقند، کرمان و مازندران نیز رسید و حرکت هایی تحت عنوان سربداران سمرقند و سربداران کرمان در این نواحی شکل گرفت. سبزوار امروز مرکز منطقه خراسان غربی در شمال شرق ایران است.

نهضت سربداران سبزوار که در قرن هشتم هجری در مقابل بیگانگان مغول به وقوع پیوست و منجر به تشکیل حکومت سربداران در بخش های وسیعی از شمال شرق ایران به پایتختی دارالمومنین سبزوار شد، اگرچه نیم قرن بیشتر دوام نیاورد، اما تا مدت ها بعد از خود توانست سبب تأثیرگذاری بر نواحی مختلف ایران شود. از جمله دامنه تاثیرگذاری سربداران تا شهرهای سمرقند، کرمان و مازندران نیز رسید و حرکت هایی تحت عنوان سربداران سمرقند و سربداران کرمان در این نواحی شکل گرفت. سبزوار امروز مرکز منطقه خراسان غربی در شمال شرق ایران است.