در حال بارگذاری
بالا
۵ بازدید
برو به کلوبدانلود
۰۲:۱۰ ۹۷/۰۹/۲۱
آیین رزم جامع. نویسنده معتقد است؛ «در انجام هر کاری، باید نهایت سعی و تلاش را به انجام برسانیم، گویی که مسئلۀ مرگ و زندگی در بین است، حتی در شرایطی که شما با شمشیر چوبین می جنگید؛ تنها در این شرایط است که هنرهای رزمی، باردیگر، مقام و موقعیت خویش را به دست می آورد. در این شرایط می توان آنرا نوعی سیر و سلوک عارفانه در مسیر یک طریقت باطنی انگاشت. 09373234130-02188692065

آیین رزم جامع. نویسنده معتقد است؛ «در انجام هر کاری، باید نهایت سعی و تلاش را به انجام برسانیم، گویی که مسئلۀ مرگ و زندگی در بین است، حتی در شرایطی که شما با شمشیر چوبین می جنگید؛ تنها در این شرایط است که هنرهای رزمی، باردیگر، مقام و موقعیت خویش را به دست می آورد. در این شرایط می توان آنرا نوعی سیر و سلوک عارفانه در مسیر یک طریقت باطنی انگاشت. 09373234130-02188692065