در حال بارگذاری
بالا
۱۱ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۳:۳۹ ۹۶/۰۸/۲۴
صدقه همیشه 
پول و مال نیست
تـبسم کردن به 
مردم صدقه است 
سخن خـوب گفتن 
صدقه است 
مهربانی صدقه است
مهربان باشیم 
 و خوش اخلاق

صدقه همیشه پول و مال نیست تـبسم کردن به مردم صدقه است سخن خـوب گفتن صدقه است مهربانی صدقه است مهربان باشیم و خوش اخلاق