در حال بارگذاری
بالا
۱۳ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۰:۱۱ ۹۷/۱۱/۱۳
خوشبختی سه ستون دارد....

 فراموش کردن 
تلخی های دیروز...

غنیمت شمردن
شیرینی های امروز....

امیدواری به 
فرصت های فردا

خوشبختی سه ستون دارد.... فراموش کردن تلخی های دیروز... غنیمت شمردن شیرینی های امروز.... امیدواری به فرصت های فردا

۱۱:۳۴ ۹۷/۱۱/۱۳
سلام روزتون پرازخیروبرکت
۱۹:۵۷ ۹۷/۱۱/۱۳
سلام،وقتتون بخیر...بسیارعالی