در حال بارگذاری
بالا
۷ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۲:۲۷ ۹۶/۰۹/۱۶
بدون مخاطب خاص!!

بدون مخاطب خاص!!

۱۲:۴۳ ۹۶/۰۹/۱۶
حقیقتیه
۱۳:۴۶ ۹۶/۰۹/۱۶
ایمان دارم اگر تو باشی درختان به من سلام می کنند یاس نماز می خواند کوه می رقصد بیدمجنون شانه می کند مویش را *** اگر تو باشی سنگ عاشق می شود غصه، دلش غش می رود برای شادی بابا به جای نان عشق می دهد بهارِ همیشه ترسان از خزان به خواستگاری پاییز می رود و زمستانِ حسود به بهار نوروز را آرایش می کند ایمان دارم اگر تو باشی ماه ایمانم چهارده است بتاب به احساسم، بتاب خورشیدِ یکی یک دانه من