در حال بارگذاری
بالا
۲۱۹ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۰:۱۲ ۹۴/۰۲/۹
اگر روزی رسیدی که من نبودم . . .

تمام وصیتم به تو این است . . .

” خوب بمان “

از آن خوب هایی که من عاشقش بودم . . .

اگر روزی رسیدی که من نبودم . . . تمام وصیتم به تو این است . . . ” خوب بمان “ از آن خوب هایی که من عاشقش بودم . . .