در حال بارگذاری
بالا
۱۶۵ بازدید
برو به کلوبدانلود
۲۲:۰۶ ۹۵/۱۲/۱۴
حرفهــــا دارم اما ... بزنم یا نزنم؟
با توام، با تو ،خدا را! بزنم یا نزنم؟
همه ی حرف دلم با تو همین است که دوست
چــــه کنــم؟ حـرف دلــــــم را بزنــــم یا نزنــم؟

حرفهــــا دارم اما ... بزنم یا نزنم؟ با توام، با تو ،خدا را! بزنم یا نزنم؟ همه ی حرف دلم با تو همین است که دوست چــــه کنــم؟ حـرف دلــــــم را بزنــــم یا نزنــم؟