در حال بارگذاری
بالا
۵۲۵ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۰:۳۵ ۹۴/۰۶/۲
 سایه ای بود و پناهی بود و نیست...
هستی ام را تکیه گاهی بود و نیست..
سخت دلتنگم..کسی چون من مباد
سوگ حتی قسمت دشمن مباد...

سایه ای بود و پناهی بود و نیست... هستی ام را تکیه گاهی بود و نیست.. سخت دلتنگم..کسی چون من مباد سوگ حتی قسمت دشمن مباد...

۱۰:۳۸ ۹۴/۰۶/۲
@persopolis
۱۰:۴۴ ۹۴/۰۶/۲
LikeeeeeeeeeeeLikeeeeeeeeeee
۱۳:۰۴ ۹۴/۰۶/۶
لطفا حجابتون را رعایت کنید
۱۶:۱۳ ۹۴/۰۷/۵
چه لبخند زیبایی
۰۱:۰۰ ۹۴/۰۷/۱۲
L
۰۱:۰۰ ۹۴/۰۷/۱۲
I
۰۱:۰۰ ۹۴/۰۷/۱۲
K
۰۱:۰۰ ۹۴/۰۷/۱۲
E
۱۲:۲۸ ۹۴/۰۷/۱۳
موفق باشید قهرمان(:
۱۵:۳۶ ۹۵/۰۱/۵
ایول به شما ای بانوی موفق ایرانی همیشه در تمام ادوار زندگی موفق وپیروز باشین