در حال بارگذاری
بالا
۲۵۵ بازدید
برو به کلوبدانلود
۰۰:۵۱ ۹۴/۰۹/۱۹
دامِ صیّاد کجا؟ مرغِ گرفتار کجا؟ 
پرِ پروانه کجا؟  شمعِ شبِ تار کجا؟ 

مسگرِ شوشتری داند و آهنگرِ بلخ
که بدهکار کجا بود و گنهکار کجا؟ 

زلفِ لیلی به کجا و دلِ مجنون به کجا؟ 
سرِ سرگشته کجا؟ خالِ لبِ یار کجا؟ 

عزّتِ مصر کجا؟ یوسف گم گشته کجا؟ 
سرِ منصور کجا بود و سرِ دار کجا؟ 

کاخِ خسرو به دَمَن، خیمه ی شیرین در کوه
دلِ دیوانه کجا؟ نرگسِ بیمار کجا؟ 

من کجا؟ یار کجا؟ باده کجا؟ سبزه کجا؟ 
لبِ "کیوان" به کجا بود و لبِ یار کجا؟

دامِ صیّاد کجا؟ مرغِ گرفتار کجا؟ پرِ پروانه کجا؟ شمعِ شبِ تار کجا؟ مسگرِ شوشتری داند و آهنگرِ بلخ که بدهکار کجا بود و گنهکار کجا؟ زلفِ لیلی به کجا و دلِ مجنون به کجا؟ سرِ سرگشته کجا؟ خالِ لبِ یار کجا؟ عزّتِ مصر کجا؟ یوسف گم گشته کجا؟ سرِ منصور کجا بود و سرِ دار کجا؟ کاخِ خسرو به دَمَن، خیمه ی شیرین در کوه دلِ دیوانه کجا؟ نرگسِ بیمار کجا؟ من کجا؟ یار کجا؟ باده کجا؟ سبزه کجا؟ لبِ "کیوان" به کجا بود و لبِ یار کجا؟

۰۰:۵۳ ۹۴/۰۹/۱۹
بسیارعالی
ِ
۰۰:۵۷ ۹۴/۰۹/۱۹
لایک✔
۰۰:۵۹ ۹۴/۰۹/۱۹
به دل نشست لااایک
۰۸:۵۷ ۹۴/۰۹/۱۹
لااااااااایک
۰۹:۱۰ ۹۴/۰۹/۱۹
لایک
۱۱:۵۷ ۹۴/۰۹/۱۹
سلام محشره بیییییگ لااااااایک
۱۲:۳۶ ۹۴/۰۹/۱۹
سلام خوش آمدین
۱۳:۳۴ ۹۴/۰۹/۱۹
سلام درحالی باشما آشنا میشم که لنزوررا ترک میکنم درهرحال موفق وموید باشید